Uwaga rolnicy! Ankieta dotycząca utylizacji folii i innych odpadów.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

dotyczące zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”.

Informuję, że Gmina Reńska Wieś zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Reńska Wieś  zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag powinni złożyć do 9 sierpnia 2021 r.  ankietę dotyczącą ilości i rodzaju odpadów przewidywanych do odbioru. Planowany termin realizacji zadania to drugi kwartał roku 2022.

W przypadku realizacji zadania, rolnicy którzy zgłoszą zapotrzebowanie poprzez ww. ankietę będą zobowiązani dostarczyć odpady do wskazanego przez gminę miejsca we własnym zakresie.

Szacunkowy koszt utylizacji odpadów, który będzie musiał pokryć rolnik to:

– ok 100 zł/tona w przypadku folii rolniczej,

– ok. 500 zł/tona w przypadku siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag.

Ostateczna wysokość dopłaty ze strony rolnika będzie znana po wyłonieniu firmy odbierającej odpady.

Ankiety należy składać w wyznaczonym terminie za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w punkcie obsługi mieszkańca  Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.

Ankietę można pobrać ze strony www.renskawies.pl, w punkcie obsługi mieszkańca lub otrzymać na adres e-mail po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Ankiety złożone po terminie nie będą uwzględnione we wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zdanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu tel. 77 405 32 27.

Gmina Reńska Wieś zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

/-/ Tomasz H. Kandziora
Wójt Gminy Reńska Wieś

from to
Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content