Krótko po sesji

Dziś odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Reńska Wieś. Podczas sesji przedstawiciel posesji przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy w roku 2020. Konkluzją policji jest, że rok 2020 był statystycznie bezpieczniejszy niż lata wcześniejsze. Generalnie było mniej zdarzeń czy interwencji. Częściowo wpływ na to mógł mieć stan pandemii.

Ponadto Rada przyjęła kilka uchwał:

  • wydłużającą kadencję Młodzieżowej Rady Gminy do 3 lat;
  • zmieniającą plan wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • zmieniającą uchwałę o zasadach wynajmu lokali mieszkalnych;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (5000 zł) na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  • zmieniająca budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową m.in. w zakresie: dodania nowego zadania inwestycyjnego – budowa ul. Zielonej w Radziejowie, przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (na przebudowę kotłowni na ogrzewanie gazowe w ZSP Reńska Wieś), wprowadzenia 25.000 zł wsparcia w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, wprowadzenia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Link do porządku obrad i wyników głosowań dostępny jest TUTAJ.

Link do retransmisji obrad TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content