Ankieta dotycząca programu rewitalizacji gminy

Gmina Reńska Wieś przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2021 – 2030”, dzięki któremu będzie istniała możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację działań rewitalizacyjnych w gminie.

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy, uwzględniając aspekty: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny oraz techniczny.

Warto pamiętać, że rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie, uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców.

Zachęcam Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety oraz wyrażenia swoich spostrzeżeń w kontekście planowanej rewitalizacji.

Wójt Gminy Reńska Wieś

Tomasz H. Kandziora

Link do wypełnienia ankiety.

Ankietę można pobrać również w Urzędzie Gminy lub TUTAJ, wypełnić ręcznie i do 11 kwietnia wrzucić do skrzynki podawczej przed Urzędem Gminy lub wysłać mailem na adres ug@renskawies.pl

Ankietę można wypełniać wielokrotnie – osobno dla każdej miejscowości, którą uważamy za konieczną do ujecia w Programie.

from to
Aktualności Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content