Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków

W związku ze stwierdzeniem w powiecie krapkowickim ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, zostanie wyznaczony obszar zagrożony o promieniu 10 km od ogniska. Obejmie on prawdopodobnie również sołectwa naszej gminy: Mechnica, Kamionka, Poborszów, Komorno. W najbliższym czasie zostanie wydane w tym względzie stosowne rozporządzenie wojewody, oraz wytyczne dla mieszkańców.

Hodowcy drobiu powinni zachowywać do tego czasu szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
Powinni również zgłaszać natychmiast Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii wszelkie podejrzenia zakażenia drobiu wirusem, czy przypadki padłych ptaków.

Dalsze informacje wkrótce.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content