Tarcza 6.0 dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, w związku z realizacją wsparcia wprowadzonego w ramach tarczy 6.0, informuje, że o dotację w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w ustawie. Zgodnie z art. 15zze4 ust. 3 ustawy oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 września 2020 r. i jest zrobiona wstecz) nie będą uwzględniane.

O wsparcie można zwrócić się również do ZUS, o którym więcej można przeczytać TUTAJ.

Więcej o tarczy 6.0 i możliwym wsparciu można przeczytać TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content