Po ostatniej sesji

Ostatnia sesja rady gminy w tym roku odbyła się 21 grudnia. Rozpoczęła się skromną uroczystością wręczenia wyróżnień „Za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” zasłużonym samorządowcom z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce (Marian Wojciechowski – wójt w latach 1992-2018, Krystian Flegel i Józef Ludwihg – byli przewodniczący rady gminy, Joachim Majnusz – radny od 30 lat), oraz grupie charytatywnej „SuperMy” (wspierającej zbiórki pieniędzy na leczenie m.in. Wiktorii z Reńskiej Wsi i Jakuba z Poborszowa).


Następnie przystąpiono do procedury przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2021.
Zakłada ona następujące główne pozycje:

– wydatki 44.460.442,25 zł, w tym 9.995.629,02 zł to wydatki majątkowe (inwestycje)

– dochody 39.373.861,56 zł, w tym 4.977.803,51zł dochody majątkowe

– deficyt 5.086.580,69 zł pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych i otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tradycyjnie największe pozycje wydatkowe to:

– oświata i wychowanie – 15.090.642,98 zł

– inwestycje – 9.995.629,02 zł

– różne świadczenia rodzinne – 8.965.700,00

Do największych inwestycji w budżecie na 2021 r. należą:

– budowa przedszkola w Mechnicy wraz z Klubem Malucha

– adaptacja budynku na przedszkole w Większycach

– przebudowa boiska w Większycach

– rewitalizacja dworca w Reńskiej Wsi wraz powstaniem Klubu Malucha

– przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi

– przebudowa ul. Sportowej w Większycach i ul. Sportowej w Radziejowie

– budowa ul. Deszczowej w Większycach

Uchwała budżetowa dostępna jest TUTAJ.

Podczas sesji podjęto również inne uchwały, np.:

– dotyczące finansowania pobytu dzieci z terenu gminy w żłobkach w gminach Krapkowice, Walce i Kędzierzyn-Koźle, w wysokości 300 zł miesięcznie na dziecko,

– przekazania dotacji powiatowi na funkcjonowanie transportu autobusowego w I połowie 2021 roku.

Na zakończenie sesji przewodniczący Krzysztof Olszowka i wójt Tomasz Kandziora złożyli wszystkim radnym i mieszkańcom życzenia świąteczne.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content