Zaktualizowano Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o aktualizacji mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przygotowanych przez Wody Polskie, co zostało podane do publicznej wiadomości 22 października 2020 r.

Aktualne mapy są dostępne np. TUTAJ.

Dla naszej gminy ma to znaczenie o tyle, że ułatwia procesy inwestycyjne np. w takich sołectwach jak Dębowa, czy Reńska Wieś (brak konieczności uzgodnień inwestycji z Wodami Polskimi, uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych, etc.) . Może to mieć również znaczenie przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych na obiekty w sołectwach, które obecnie nie są już objęte ryzykiem czy zagrożeniem powodziowym.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content