Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15 września 2020r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (pobierz)

Roczny Program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (pobierz)

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII I UWAG (pobierz)

from to
Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content