Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

12.09.2020 – ul. Kolejowa/Reńska Wieś
ODPADY ODBIERANE BĘDĄ Z PUNKTU czynnego od godz. 8.00 do 16.00 za okazaniem ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, odpady zielone, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gabaryty, opony samochodowe o średnicy do 56 cm (22 cale) max 4 szt., posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe tj. gruz, beton (300 kg na mieszkańca/rok), odpady niebezpieczne i ich opakowania.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, papy, odpadów zawierających azbest, wełny mineralnej, styropianu budowlanego.
SKŁADOWANIE ODPADÓW PRZY MPSZOK POZA WYZNACZONYM TERMINEM GROZI KARĄ GRZYWNY

Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content