NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

Z początkiem roku 2020, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 t.j. oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086) w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim uruchomione zostały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją mediacji. Adwokaci, radcy prawni, doradcy i mediatorzy wskazują mieszkańcom Powiatu, jak rozwiązać ich problemy z różnych dziedzin życia.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarcza niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Więcej informacji do pobrania poniżej:

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content