Dyskusja publiczna nt. MPZP – sołectwo Większyce

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś, obejmującego obszar położony w sołectwie Większyce odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Reńska Wieś, w pokoju nr 4, o godz. 1100.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Gminy TUTAJ.

Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content