Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza  przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego na spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa
w konkursie FIO 2020 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 oraz założeń Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Spotkanie odbędzie się dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 10.00  w Sali im. Prezydenta Lecha KaczyńskiegoOpolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia19 listopada 2019 r.na adres: pelnomocnik_so@opole.uw.gov.pl.
O uczestnictwie w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Ze względu na możliwości lokalowe ilość miejsc jest ograniczona.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content