Wymiana urządzeń grzewczych

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Reńska Wieś rozważa możliwość ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt związany z ochroną powietrza w  zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w naszej gminie.

Mieszkańcy, którzy planują w najbliższych dwóch latach likwidację indywidualnych źródeł ciepła / podłączenie do sieci gazowniczej (jedynie w Reńskiej Wsi) zapraszamy do złożenia deklaracji, w oparciu o którą oszacowana zostanie skala projektu w naszej gminie.

Złożenie deklaracji nie jest tożsame ze złożeniem wniosku o dofinasowanie i nie gwarantuje uzyskania dotacji.

Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania oraz zebrania odpowiedniej ilości deklaracji udziału w projekcie.

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA  5.11.2019 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9. WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 77 405 32 27

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content