Dotacje dla OSP

11 października 2019 r. wójt Tomasz Kandziora, w obecności druha Zygfryda Steuera – Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP w Reńskiej Wsi, wręczył umowy dotacyjne na dofinansowanie z budżetu gminy zakupu sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Reńska Wieś. Decyzję w tej sprawie na poprzedniej sesji podjęła Rada Gminy Reńska Wieś.

OSP w Większycach ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz środków z budżetu gminy zakupi 2 komplety aparatów powietrznych, zaś OSP w Gierałtowicach przy współudziale środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i budżetu gminy zakupi motopompę pożarniczą. Umowy dotacyjne odebrali Szymon Kaboth – naczelnik OSP Większyce i Rajmund Kolenda – prezes OSP Gierałtowice.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content