Aktualności

Wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania działki 688/2 w Większycach

W ramach ogłoszonego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna praca konkursowa. Uczestnik konkursu spełnił wszystkie wymagania formalne. Komisja konkursowa na posiedzeniu zamkniętym oceniła pracę konkursową i jednogłośnie zdecydowała o wyłonieniu laureata i przyznaniu nagrody za opracowanie koncepcji urbanistycznej w wykonaniu firmy ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH „DIM” Sp. z o. o.

.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content