Wybory do Rady Seniorów Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 345/2024  z dnia 24 czerwca 2024 r. ogłasza wybory do Rady Seniorów Województwa Opolskiego na kadencję w latach 2024-2029.

Rada składa się z 28 członków, w tym:

 • 24 przedstawicieli seniorów, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego;
 • 4 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie województwa opolskiego.

O mandat członka Rady Seniorów Województwa Opolskiego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. W przypadku przedstawiciela seniorów:
 • zamieszkuje na terenie województwa opolskiego;
 • najpóźniej w dniu zakończenia naboru zgłoszeń ma ukończony 60 rok życia;
 • złoży samodzielnie formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia, zawierającą podpisy
  20 seniorów zamieszkałych na terenie województwa opolskiego – wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia ;
 • aktywnie działa na rzecz środowiska seniorów w województwie opolskim.
 1. W przypadku przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz seniorów, w szczególności przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie województwa opolskiego:
 • zamieszkuje na terenie województwa opolskiego;
 • zostanie zgłoszona przez podmiot działający na rzecz seniorów, w szczególności organizację pozarządową lub podmiot prowadzący uniwersytet trzeciego wieku, działający na terenie województwa opolskiego, na formularzu zgłoszeniowym – wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia;
 • wyraża zgodę na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu członka Rady Seniorów Województwa Opolskiego;
 • aktywnie działa na rzecz środowiska senioralnego w województwie opolskim.


Zgłoszenia kandydatów odbędą  w terminie od 27 czerwca 2024 roku do 24 lipca 2024 roku.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego następuje na odpowiednich formularzach zgłoszeniowych, których wzór stanowią załączniki  nr 1 i 3 do ogłoszenia. Dokumenty w wersji papierowej wraz z załącznikami, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego, należy złożyć w jednym z punktów:

 1. w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Gen. J. Hallera 9, 45-869 Opole, lub
 2. w punkcie informacyjnym kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole, lub
 3. w Sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 17, 45-082 Opole.

Zgłoszenie kandydata następuje wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy złożony po terminie (decyduje data nadania) lub w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu pozostawia się bez rozpoznania.

Wszystkie załączniki oraz szczegóły dotyczące wyborów TUTAJ

from to
ical Google outlook Aktualności Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content