Nowe stawki w Czystym Regionie w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r.  stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych wynosić będzie:

  • 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby,
  • 26,50 zł miesięcznie od 5 osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej,
  • 20,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.

1 osoba – 32,00 zł, 2 osoby – 64,00 zł, 3 osoby – 96,00 zł, 4 osoby – 128,00 zł, 5 osób – 154,50 zł, 6 osób – 175,00 zł, 7 osób – 195,50 zł, 8 osób – 216,00 zł, 9 osób – 236,50 zł, 10 osób – 257,00 zł.

Obniżka za samodzielne kompostowanie odpadów BIO (rezygnacja z brązowego pojemnika) – 2 zł/osoba.


Od 1 stycznia 2023 r.  stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomości niezamieszkałej wynosić będzie za każdy pojemnik:

1) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł;

2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 40,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 110,00 zł;

4) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 183,00 zł.

Ww stawki są stawkami miesięcznymi, z zastrzeżeniem, że w miesiącu  w którym pojemnik opróżniany jest częściej niż raz, opłata jest należna za każde opróżnienie pojemnika, zaś w miesiącu w którym pojemnik opróżniany jest rzadziej niż raz, opłata jest należna w takim stosunku, w jakim ilość opróżnień pojemnika pozostaje do ilości miesięcy w roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie internetowej: www.czystyregion.pl

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content