Otwarty konkurs ofert na ,,Wspieranie lokalnych amatorskich zespołów artystycznych w gminie Reńska Wieś”

Wójt Gminy Reńska Wieś ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.,, Wspieranie lokalnych amatorskich zespołów artystycznych w gminie Reńska Wieś”

Więcej:

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content