Przetarg – działka w Pokrzywnicy (Serwatków)

Informujemy, że trwa postępowanie przetargowe na zbycie działki nr 1304/1 w Pokrzywnicy (Serwatków).
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 04.01.2023 r. (włącznie). Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu.
Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2023 r. w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka 1, sala nr 20.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content