Zmiana wniosku o wypłatę świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

KOMUNIKAT dot. zmiany wypłat świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28 października 2022r.
od 1 listopada 2022r. obowiązuje nowy wzór wniosku
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content