Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF
tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek,
Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki,
Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie, Gminą Jemielnica i Gminą Kolonowskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim

zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych
projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 9.11.2022 r. do 30.11.2022 r.

Szczegóły dot. konsultacji TUTAJ

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content