KRUS – informacje bieżące

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ.
A JEŻELI LECZYĆ TO POPRZEZ REHABILITACJĘ KRUS

Drodzy Rolnicy,
w trosce o Wasze zdrowie oraz dobrostan w Nowym Roku 2022 pragniemy przypomnieć o stale obowiązującej prawdzie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Apelujemy !
Aby kolejny rok pracy w gospodarstwach mógł upłynąć bezpiecznie, przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa, a także nie powierzajcie prac zabronionych dzieciom do 16 roku życia.
Obsługa maszyn i urządzeń, zwierząt, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, przenoszenie ciężkich przedmiotów czy wykonywanie czynności na wysokości niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia rolników i osób trzecich. Można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i identyfikując zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Mniej tych niepożądanych zdarzeń to również mniej osobistych, społecznych i finansowych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.
Szczegółowe informacje do pobrania w ulotce poniżej.

Nowe kwoty świadczeń w 2022 r.
Jednorazowe odszkodowanie z KRUS oraz zasiłek chorobowy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.
Szczegółowe informacje do pobrania w ulotce poniżej.

Zmiana zasad regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towaru i usług (VAT)

Od 1 stycznia 2022 r. dla rolników będących płatnikami podatku VAT udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne. Rolnik będący płatnikiem podatku VAT i dokonujący opłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne musi zastąpić dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego (zamieszczony na przesłanym nakazie płatniczym) na odpowiedni numer rachunku, który został wysłany do wszystkich płatników wraz z nakazami za I kwartał 2022r.
Szczegółowe informacje do pobrania w ulotce poniżej.

Bieżące informacje zawsze na stronie KRUS – https://www.krus.gov.pl/

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content