Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Reńska Wieś ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonego w Rocznym Programie Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 pn. „WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO”

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content