Uwaga mieszkańcy – Ważny apel ws. spisu powszechnego

Szanowni Państwo ,

Jeśli ktoś z Państwa nie zrealizował do dnia dzisiejszego obowiązku spisowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 informujemy, że udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r.,  NIE można odmówić przekazania danych rachmistrzowi.  Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

Przypominamy, że spisem powszechnym objęci są:

  • Polacy mieszkający w Polsce (miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź miejsce zamieszkania stałe lub czasowe),
  • Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający czasowo (bez względu na to, czy są zameldowani czy nie),
  • Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale cały czas zameldowani są na pobyt stały w Polsce,
  • Osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy,
  • Mieszkania, budynki, zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania.

Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny do 5 000 zł.

Prosimy o niezwłoczne dokonanie spisu poprzez stronę spis.gov.pl, poprzez infolinię spisową: 22 279 99 99  za pośrednictwem Rachmistrza spisowego, osobiście w Urzędzie Gminy lub telefonicznie pod numerem 77 4053224 lub 77 4053220.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content