Konkurs – LOGO MRG

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat zamieszkujących Gminę Reńska Wieś lub będących uczniem szkoły prowadzonej na terenie Gminy Reńska Wieś.

Prace konkursowe wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres mailowy: rada@renskawies.pl w terminie do 16 listopada 2020 roku do godz.12.00

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy Reńska Wieś przy Urzędzie Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47 208 Reńska Wieś.

from to
Aktualności Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content