Alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu

Zarządzeniem Wojewody Opolskiego na terenie m.in. powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy.

Zarządzenie Wojewody – Alarm przeciwpowodziowy

Prosimy o:

  • śledzenie komunikatów władz i monitorowanie sytuacji;
  • zabezpieczenie mienia ruchomego mogącego ulec zniszczeniu na terenach zagrożonych zalaniem;
  • w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub nieruchomości powiadomienie służb ratowniczych (tel. 112, 998)
  • przygotowanie się do możliwej ewakuacji na terenach bezpośrednio zagrożonych zalaniem.

W stan gotowości zostały postawione siły i środki przeznaczone do udziału w akcji ratowniczej. Całodobowy dyżur pełni Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
(tel. 518 070 060).

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content