Krótko po sesji…

18 czerwca miała miejsce XX sesja Rady Gminy Reńska Wieś. W jej trakcie odbyła się debata nad „Raportem o stanie gminy za 2019 rok” przedstawionym przez wójta. W wyniku jednogłośnej uchwały rady wójt Tomasz Kandziora uzyskał wotum zaufania.
Przedmiotem obrad było też sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.
Wobec pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe, oraz udzieliła wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2019.

Przedmiotem obrad był też szereg uchwał, w tym m.in.:

  • w sprawie udzielenie pomocy finansowej powiatowi na transport publiczny w drugim półroczu 2020 r. (kwota na cały rok to 291.600 zł);
  • w sprawie intencji zawarcia porozumienia z powiatem na organizację publicznego transportu zbiorowego w roku 2021;
  • w sprawie zmiany zakresu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Większyc i ponownego uchwalenia tego planu;
  • w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (m.in. dzięki oszczędnościach na zadaniach drogowych, dołożone zostały środki do wymiany wodociągu w Radziejowie, czy do termomodernizacji remizy w Łężcach).

Radni zgodzili się też na obniżenie opłaty za zajęcie pasa drogi przez urządzenia związane z inwestycjami gazowymi (do poziomu opłat obowiązujących branżę telekomunikacyjną). Dzięki temu, mamy nadzieje, Polska Spółka Gazownicza będzie intensywniej prowadzić inwestycje gazyfikujące gminę.

Link do porządku obrad i wyników głosowań TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content