Ruszają kąpieliska

Mimo niesprzyjającej aury, od 20 czerwca formalnie zostają uruchomione dwa kąpieliska, „Stodoła” i „Centralne”, nad akwenem Dębowa. Kontrola Sanepidu, oraz badanie jakości wody dały wynik pozytywny.

Zostały również zamontowane przenośne toalety, które opróżniane będą dwa razy w tygodniu, a także codziennie będą dezynfekowane.

Zamontowane zostały również dodatkowe tablice informujące o rygorze sanitarnym obowiązującym podczas korzystania z kąpielisk. Najważniejsze zasady:

  • utrzymujemy dystans społeczny 2 m od pozostałych wypoczywających – na każdego wypoczywającego powinna przypadać przestrzeń 4m2 (nie dotyczy domowników);
  • podczas kaszlu/kichania zasłaniamy usta;
  • myjemy i dezynfekujemy ręce;
  • śmieci wyrzucamy do koszy;
  • unikajmy zatłoczonych miejsc, zarówno na plaży jak i w wodzie.

Kąpieliska czynne będą codziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 18:oo, w soboty, niedziele i święta w godzinach 10 – 19:oo.

Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników, którzy mogą wzywać nas do stosowania obowiązujących zasad sanitarnych. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa WOPR Kędzierzyn-Koźle (biuro na stanicy WOPR Dębowa czynne codziennie w godz.11.00 – 16.00. Tel.503190772).

Sezon kąpielowy będzie trwać do 6 września.

Kąpieliska funkcjonują dzięki porozumieniu Gminy Reńska Wieś z Gminą Kędzierzyn-Koźle, dzięki środkom finansowym tych dwóch samorządów. Uszanujmy to i postarajmy się, by wypoczynek był bezpieczny, a nasze otoczenie w czasie i po wypoczynku było czyste.

Informacje dotyczące kąpielisk śledzić można SERWISIE KĄPIELISKOWYM.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content