TAURON – nowe zasady zgłaszana awarii

TAURON Dystrybucja informuje, że na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl znajduje się formularz z nową funkcjonalnością, za pomocą którego klienci TAURONA zgłaszają usterki i awarie zasilania dla konkretnego adresu (https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/zglos-awarie).

Ta funkcjonalność w formularzu wysyła do klienta smsem lub e-mailem informację zwrotną o etapie realizacji zgłoszenia. Wysyłka wiadomości jest poprzedzona autoryzacją kanału kontaktu w trakcie wypełniania formularza na stronie internetowej.

Odbiorca energii w momencie wpisywania danych sam decyduje, czy chce otrzymywać informację zwrotną o statusie swojego zgłoszenia.

Klient otrzymuje informacje od TAURONA na 3 etapach postępu prac przy usuwaniu awarii.
1. Pierwsza wiadomość brzmi „Przyjęte do realizacji” i wysyłana jest po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.
2. Kolejna to „Przekazane do realizacji” – taki komunikat jest wysyłany w momencie podjęcia działań przez służby techniczne spółki.
3. Trzecia, najbardziej oczekiwana i podsumowująca działania firmy informacja, brzmi „Zakończone”.

Dzięki nowemu rozwiązaniu klient ma pewność, że jego zgłoszenie zostało wprowadzone poprawnie do systemu, a także dokładnie wie, na jakim jest etapie realizacji.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content