Cyfrowa Gmina Reńska Wieś – bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Reńska Wieś

Projekt E-Aktywni Mieszkańcy Województwa śląskiego i opolskiego

Pragniemy Państwa poinformować że Gmina Reńska Wieś otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina Reńska Wieś” o numerze: POPC.03.01.00-00-0097/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Łączna kwota dofinansowania to 66 450,00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy poprzez realizację szkoleń tematycznych z różnych przydatnych dziedzin naszego życia.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne i przeznaczone  dla wszystkich mieszkańców Gminy Reńska Wieś, którzy ukończyli 25 rok życia.

Poniżej prezentujemy siedem bloków szkoleniowych wybranych do realizacji

Uczestnicy szkoleń mogą liczyć na nabycie umiejętności w zakresie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci.

W ramach projektu szkolenie odbędzie minimum 120 mieszkańców Gminy.

Planuje się również zakup sprzętu komputerowego w postaci 12 laptopów, który po realizacji projektu zostanie przekazany do szkół podstawowych Gminy Reńska Wieś.

Szkolenia rozpoczną się we wrześniu 2019r. i będą trwały do końca listopada 2019r.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać  ze strony internetowej Gminy Reńska Wieś lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

Szczegóły procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie znajdują się w regulaminie.

Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób ciągły i trwać będzie do momentu wyłonienia ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia.

Szczegółowe informacje udzielane będą pod nr. telefonu 77 482-03-50.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: steuer@renskawies.pl lub złożenie go osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy,.

 Serdecznie zapraszamy !!!

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content