Ogłoszenie naboru na kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń

W związku z realizacją projektu grantowego „E-Aktywni Cyfrowa Gmina Reńska Wieś” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, od dnia 16 lipca 2019 r. do dnia 23 lipca 2019 r. ogłasza się nabór kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń.

Aplikacje należy przesyłać na adres e-mail: steuer@renskawies.pl (skan podpisanego CV, skan dokumentów potwierdzających doświadczenie, oświadczenie o spełnianiu kryteriów, oświadczenie o powierzeniu danych osobowych). W tytule maila należy podać „imię, nazwisko – instruktor”.

Zwracamy uwagę, iż  zgodnie z „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” od zgłaszanych kandydatów oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

A: Metodyczne:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;
 4. Umiejętność motywowania uczestników.

B: Techniczne:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
 2. Umiejętność korzystania z Internetu;
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie;
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
 7. Umiejętność rozwiązania problemów technicznych.

C: Doświadczenie:

Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat – może to być np. poświadczenie Dyrektora Szkoły, jeżeli instruktor jest nauczycielem, takie zaświadczenie może być wydane też , np. przez Wójta.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content