Aktualności

MOSTY DIALOGU 2019!

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Samorząd Województwa Opolskiego zapraszają do udziału w plebiscycie, w którym zostaną uhonorowani ludzie, organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz szeroko pojętej wielokulturowości województwa opolskiego!
To Ty zadecydujesz, kto zostanie uhonorowany!

Przeczytaj Regulamin Plebiscytu, wypełnij Formularz Zgłoszeniowy i zagłosuj do dnia 18 sierpnia 2019 r

Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne – zasady obejmowania członka rodziny

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1510
z późn zm.).

Czytaj więcej

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content