Dowóz do lokali wyborczych osób powyżej 60 roku życia i osób niepełnosprawnych

W związku z obowiązkiem zorganizowania przez Gminę osobom po 60 roku życia i osobom niepełnosprawnym (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i ich opiekunom, dowozu w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego do lokalu wyborczego, prosimy o dokonanie zgłoszenia chęci skorzystania z takiego dowozu do dnia 27.05.2024 do godz. 17:oo:

  • osobiście w Urzędzie Gminy lub mailowo (sekretarz@renskawies.pl) za pomocą karty zgłoszenia (w załączeniu),
  • telefonicznie (tel. 77 405 32 11), podając informacje jak na karcie zgłoszenia.

Najpóźniej 3 dni przed terminem wyborów wyborcy, którzy zgłosili udział w transporcie zostaną poinformowani o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania.

Zamiar skorzystania z transportu w dniu wyborów można wycofać najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania. Zamiar wycofania z transportu zgłasza się w taki sam sposób jak jego zgłoszenie.Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content