Wyniki II etapu gminnego wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

Od dnia 31 stycznia 2024 r. do dnia 9 lutego 2024 r. na terenie Gminy Reńska Wieś odbyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych – II etap – eliminacje gminne.

II etap poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczyło 222 uczniów.
Do  etapu  gminnego zakwalifikowało się  24 uczniów ze szkół podstawowych, którzy wzięli udział w ośmiu konkursach przedmiotowych tj:  Konkursie Polonistycznym, Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Konkursie Matematycznym, Historycznym, Geograficznym, Biologicznym oraz Chemicznym. 

Zgodnie z 13 pkt. rozdziału IV Zasad organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024, które są załącznikiem do Zarządzenia Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024 – poniżej publikujemy wyniki konkursów w naszej Gminie.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content