Uwaga! Zły stan powietrza w regionie

W dniu 11.01.2024 mamy do czynienia z ryzykiem wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Prognozowane na dzień 11.01.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: obszary w powiecie brzeskim: miasto Brzeg oraz w gminie Skarbimierz; obszary w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: miasto Kędzierzyn-Koźle oraz w gminach: Bierawa, Reńska Wieś, Polska Cerekiew i Cisek; obszary w powiecie krapkowickim: miasto Zdzieszowice oraz w gminach: Zdzieszowice, Krapkowice, Gogolin i Walce; obszary w powiecie miasto Opole oraz w gminach: Komprachcice, Prószków, Łubniany i Dąbrowa; obszary w powiecie oleskim: miasto Olesno oraz w gminach: Olesno, Gorzów Śląski, Radłów i Zębowice.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecenia dla:

 1. Ogół ludności:
 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

  2. Wrażliwe grupy ludności:
 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content