Zła jakość powietrza – ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 08.12.2023 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: obszary w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: miasto Kędzierzyn-Koźle oraz obszary w gminach: Bierawa, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Cisek.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego
w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecenie

Ogół mieszkańców:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

  Wrażliwe grupy ludności:
 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie
  wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

  Zaleca się również:
 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content