KRUS – Rolniku nie daj się kleszczom

Rolniku nie daj się kleszczom – to hasło kampanii prewencyjnej KRUS, której celem jest profilaktyka chorób odkleszczowych, najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych rolników.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na przestrzeni ostatnich 10 lat odnotowała ponad dwukrotny wzrost liczby jednorazowych odszkodowań wypłaconych z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zakaźną chorobą zawodową, boreliozą. 

Kasa od wielu lat prowadzi działania prewencyjne, ukierunkowane na propagowanie wśród rolników wiedzy o sposobach ograniczenia ryzyka ukąszenia przez kleszcze oraz zasadach postępowania w przypadku, gdy do niego dojdzie.

Rolnicy, podobnie jak leśnicy, z uwagi na miejsce i charakter pracy, są szczególnie narażeni na choroby odkleszczowe. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest niedopuszczanie do pogryzienia przez tego pajęczaka. Dlatego ważne jest przestrzeganie zasad, które to ryzyko minimalizują.

Więcej na ten temat Rolniku nie daj się kleszczom – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content