Zmiana w sposobie wypłat świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

KOMUNIKAT dot. zmiany wypłat świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 sierpnia 2023r.
od 24 sierpnia 2023r. obowiązuje nowy wzór wniosku
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content