Protokół konsultacji

Protokół konsultacji w sprawie zmian do Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023 ogłoszonych Zarządzeniem nr 37/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content