Zmiana wniosku o wypłatę świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

KOMUNIKAT dot. zmiany wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia
28 kwietnia 2023r. od 3 maja 2023r. obowiązuje nowy wzór wniosku
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content