Staż w Urzędzie Gminy

Urząd Gminy Reńska Wieś poszukuje chętnej osoby do odbycia stażu na stanowisku „pracownik Punktu Obsługi Mieszkańca” (z perspektywą zatrudnienia). Staż może zostać zorganizowany dla osób zarejestrowanych jako osoba bezrobotna, w ramach limitu i zgodnie z zasadami dotyczącymi organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • sumienność,
  • uprzejmość,
  • odporność na stres,
  • zdolności organizacyjne.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o staż,
  • CV.

Oferty można składać do dnia  3 lutego 2023 roku w formie elektronicznej na adres mailowy sekretarz@renskawies.pl, bądź osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.
Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 40 53 213.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Przyjęcie do odbycia stażu nastąpi
po zaakceptowaniu kandydatury przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content