Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP Dębowa i zmiany nr 5 Studium (Poborszów, Komorno)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś i prognozą oddziaływania na środowisko szczegóły TUTAJ

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły TUTAJ

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content