Otwarty konkurs ofert – ,,Wspieranie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”

Wójt Gminy reńska Wieś ogłosił otwarty konkurs ofert na ,,Wspieranie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”

Więcej informacji:

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content