Otwarty konkurs ofert na ,, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”

Wójt Gminy Reńska Wieś ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.,, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”

Więcej:

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content