KRUS – III Ogólnopolski Konkurs Testowy

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Głubczycach informuje o III Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Konkurs będzie przebiegał w formule on-line. 
Czas trwania konkursu: do 25.11.2022 r. 

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (krus.gov.pl)

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content