Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje,
iż na terenie Polski i Europy
występuje bardzo wysokie zagrożenie
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków,
co zbiega się z sezonem migracji dzikich ptaków.


W związku z tym w gospodarstwach indywidualnych,
w których utrzymuje się drób należy stosować
wzmożone środki bioasekuracji, wyszczególnione w poniższym załączniku.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content