Kolejny rok likwidujemy azbest

Właśnie podpisano umowę dotacyjną z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dotację, która pozwoli gminie również w tym roku pomóc mieszkańcom w usunięciu kłopotliwego azbestu. Łączny koszt zadania to ponad 26.000 zł, a czego ponad połowa to dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
W tym roku azbest usunięty zostanie w miesiącach jesiennych z 11 posesji w Gminie. Łączna powierzchnia dachów, z który zniknie azbest to ponad 1300 m2, a waga azbestu przeznaczonego do utylizacji to ponad 26 ton.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content