DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic obywatelom Ukrainy

Dokument DIIA.pl umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granic zewnętrznych (np. powrót na Ukrainę z zamiarem ponownego przyjazdu do Polski) oraz podróżowanie w strefie Schengen przez 90 dni (w okresie 180 dni):

  • wyłącznie wraz z ważnym dokumentem podróży np. paszportem,
  • wyjazd z Polski na okres dłuższy niż 30 dni (bez względu na to czy w ramach czy poza strefą Schengen) nadal pozbawia uprawnień wynikających ze specustawy (w tym z możliwości jakie daje dokument DIIA).

Dokument DIIA.pl dostępny jest w aplikacji mObywatel. To pierwsze w UE w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt. Uzyskać może go każda pełnoletnia osoba, która:

  • ma ukraińskie obywatelstwo
  • przybyła do Polski po 24 lutego 2022r.
  • ma nadany polski numer PESEL
  • ma aktywny profil zaufany.

Więcej na temat w języku ukraińskim TUTAJ .

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content