Świadczenie jednorazowe dla gości z Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) przyjmuje wnioski o świadczenie jednorazowe (300 zł) dla każdej osoby, która przekroczyła granicę polsko-ukraińską od 24.02.2022 w wyniku działań wojennych, przebywa w Polsce legalnie i jest wpisana do rejestru PESEL.

Wniosek składa sama osoba uprawniona (pełnoletnia) lub (w przypadku osób niepełnoletnich) jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy, albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

W przypadku gdy wniosek wypełnia osoba uprawniona (pełnoletnia) tylko dla siebie wypełnia się tylko część 1.
W przypadku gdy osoba uprawniona wypełnia wniosek dla siebie i swoich dzieci/podopiecznych to dodatkowo wypełnia również część 2 wniosku.
W przypadku gdy wniosek wypełnia osoba nieuprawniona w imieniu osób uprawnionych (np. pracujący i przebywający w Polsce od dłuższego czasu ojciec dla swoich niepełnoletnich dzieci) to w części 1 wniosku wypełnia pozycje 01-05 i 08, oraz część 2.

Wypłata środków nastąpi po wydaniu decyzji przez GOPS i przekazaniu środków z budżetu państwa.

Osoby uprawnione mogą skorzystać również z innych form wsparcia dostępnych w GOPS, oraz świadczenia 500+ za pośrednictwem ZUS. Informacje dostępne w GOPS.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content