PESEL dla gości z Ukrainy

Wnioski o nadanie numeru PESEL realizowane będą w Urzędzie Gminy Reńska Wieś – ul. Pawłowicka 1.

Najlepiej na wizytę umówić się wcześniej telefonicznie – 77 405 32 20, 77 405 32 24.

Wniosek o nadanie numeru PESEL jest bezpłatny. Przez osoby pełnoletnie musi on zostać złożony osobiście. Należy mieć przy sobie zdjęcie (spełniające wymogi ustawy o dowodach osobistych, w rozmiarach 35×45 mm) oraz dokument potwierdzający tożsamość. Na miejscu pobrane zostaną również odciski palców.
Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu, oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Ułatwia on załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla dziecka może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę. W tym przypadku także niezbędne są kolorowe fotografie. Odciski palców będą pobierane od osób, które ukończyły 12 lat.

Numer PESEL nadawany jest obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego 2022r.
Wzór wniosku znajduje się w poniżej.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content